Saniye sonra Kapanacaktır

info@demetutmerkezi.com

+90 332 238 00 04 - +90 0553 031 54 20

Saniye sonra Kapanacaktır

Teog Hazırlık

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOGS)  doğrultusunda öğrenciler 8. sınıfta 6 dersten (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil) kasım ve nisan aylarında merkezi yazılı sınavlarına girerler. Yıllardır uyguladığı sistemli, yapıcı ve disiplinli eğitimiyle bu sınavda her yıl başarılara imza atan Dem Etüt Merkezi, merkezi yazılı sınavlarında öğrencilerinin başarıya ulaşmalarını hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredata % 100 uyumlu soru, sınav ve etütlerle sınava hazırlanan Doğa öğrencilerinin akademik başarısı kadar zihinsel ve bireysel gelişimleri de destekleniyor. 
 
Öğrencinin yetenek, yönelim ve beklentilerinin de gözardı edilmediği SOES (Student Oriented Education System) ile sınav kaygısı yaşanmadan sınava hazırlanan öğrenciler, TEOG sınavına kendine güvenerek giriyor. Kişiye özel eğitim TEOG’a % 100 uyumlu bir çalışma sistemi oluşturmak ve rehberlik servisi ile sentezlenen çalışmalar başarıyı kaçınılmaz kılıyor. 
 
Öğrencilerimizi TEOG sınavına hazırlamak için kullandığımız yaprak testler, TEOG deneme sınavları, konu tarama testleri (KTT), ödev ve ders kitapları, soru bankları sınava hazırlıkta farkımızı oluşturuyor. Bütün bu içerikler tamamen TEOG sınavında çıkan sorular ve müfredat analiz edilerek Dem Etüt Merkezi öğretmenleri tarafından hazırlanıyor.
 

TEOG NEDİR?
MEB’in 8. sınıf öğrencileri için her dönem 6 farklı dersten (Türkçe, Matematik, Din kültürü, Fen bilimleri, İnkılap Tarihi, Yabancı Dil) olmak üzere, toplam 12 tane yazılı sınavının Türkiye genelinde ortak olarak uygulandığı merkezi yazılıların adıdır. Merkezi yazılılarda sorulan sorular çoktan seçmeli (test) ve 4 seçeneklidir. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez ve her sınav 100 puan üzerinden hesaplanır. Doğru cevapların her biri 5 puan değerinde olup sorular müfredat dahilinde hazırlanır. Öğrenciler merkezi sınavlara kendi okullarında, farklı okulların öğretmenleri gözetiminde girerler. Geçerli bir mazeret sebebiyle  ortak sınava giremeyen öğrenciler belgelemek şartıyla MEB’in belirlediği bir zamanda mazeret sınavına girebilir.


Sınavın Uygulanışı
 
Ortak sınavlar 1. ve 2. dönem ikişer gün olmak üzere toplam 4 günde yapılır. 
Kasım ve nisan aylarında uygulanır.
Her sınav günü üç farklı dersin yazılısı yapılır. 
Her ders için 20 soru sorulur ve 40 dakika süre verilir.
Sınavlar hafta içinde yapılır. 
Sınavın olduğu günler okullar tatil edilir.

YEP (Yerleştirmeye Esas Puan) Nedir ?

 
Öğrencilerin okul puanları ve TEOG sınavı puanları kullanılarak hesaplanan ve bir üst akademik programa yerleştirmede kullanılan puan türüdür. Öğrencilerin; 
 
Her biri 100 puan üzerinden değerlendirilen 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanları (YBP) yani okul puanları toplanır.
Bu toplam ile 700 puan üzerinden değerlendirilen 8. sınıf sınav puanı (TEOG1 ile TEOG2 nin ortalaması) toplanır.
Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan hesaplanır.
 
 
TEOG SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI
Haftada 6 Gün Eğitim
 
Dem Etüt Merkezi'nda 8. sınıf öğrencilerine haftada 6 gün eğitim verilmektedir. Hafta içi günde 8 ders saati, hafta sonu cumartesi günü 6 ders saatlik takviye kursuyla birlikte haftada 46 saat TEOG hazırlık dersleri uygulanır.

Yaz ve Kış Kampları

8. sınıflarımız için eğitim okullar açılmadan önce 31 ağustos tarihinde yaz kampı ile başlar. Bu programda TEOG 1 konuları anlatılır ve tekrar edilir. Okullar açıldıktan sonra eğitim-öğretim kamp programının bittiği yerden devam eder. Sömestir tatilinin ilk haftasında yoğun akademik bir program olan kış kampı ile ilk dönem öğrenilen konuların, yapılan tekrarlarla pekiştirilmesi sağlanır.
 
Yayınlar

Dem Etüt Merkezi, TEOG hazırlığı sürecinde kullanılmak üzere konu anlatım kitapları, soru bankaları, yaprak testler, akıllı defterler ile zengin bir yayın içeriği sunar. Basılı 40 bin sorunun yanı sıra dijital olarak da 50 bin soru bankası ile bir öğrencinin TEOG hazırlığı sürecinde ihtiyacı olan tüm yayın içeriğini eksiksiz karşılar.
 
Sınavlar

Dem Etüt Merkezi'nda uygulanan TEOG Hazırlık Programı kapsamında 4 çeşit sınav yapılır. Sınavlar ölçme-değerlendirme birimi tarafından değerlendirilerek grafiksel raporlar ve istatistik dökumanlarla değerlendirilir. Doğa öğrencileri tüm bu sınavlarla kendisini Türkiye'nin dört bir yanından aynı sınava katılan öğrenciler arasında görme ve başarısını değerlendirme şansına da sahiptir. 


1- Deneme Sınavları; Eğitim yılı süresince 21 tane deneme sınavı uygulanır. Aynı gün ve aynı saatte 6 bine yakın öğrencinin katılımı ile düzenlenir ve çoktan seçmeli sorulardan oluşur. TEOG yaklaştıkça deneme sınavı sıklığı artar.
 
2- Konu Tarama Sınavları; Branş bazlı ünite / konu taramaya yönelik olup çoktan seçmeli olarak uygulanır. Öğrencilerin bir konuyu ne kadar öğrendiğini tespit edebilmek için yapılır ve sonuçlarına göre öğrenciye eksik görülen konularda kişiye özel çalışmalar uygulanır.

3- Online Branş Deneme Sınavları; Yılda 12 adet online uygulanan bu sınav her branştan 2 kez yapılır. e - Doğadan öğrenci ve velilere duyurulur. öğrenciler belirlenen gün ve saat aralığında sınava girer. 

4- Yazılı Sınavlar; MEB yönetmeliğine göre hazırlanan bu sınav uygulaması klasik, çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorulardan oluşur. Tüm okullarda aynı gün uygulanır.
 
Öğrencinin akademik çizgisini takip edebilmek, rekabeti ve iddiayı arttırabilmek adına Doğa Harikaları Ligi düzenlenir. Doğa Harikaları Ligleri sınav motivasyonun sürekli olmasını sağlamak ve sınav sürecini daha eğlenceli bir hale getirerek üst düzey başarılar elde etmek için oluşturuldu. Okul ligi, sınıf ligi ve öğrenci ligi olmak üzere üç kategoride ligler düzenlenir. Okullar, öğrenciler ve sınıflar deneme sınavlarında birbirleri ile karşılaştırılır. Deneme sınavı sonucunda puan üstünlüğüne göre rakibini geçen puan kazanır. Yıl boyunca her deneme sınavında bu şekilde karşılaşmalar yapılarak zorlu sınav hazırlık süreci daha eğlenceli ve iddialı bir hale getirilir.

Etütler

Hafta içi ve hafta sonu ders çıkış saatlerinden sonra uygulanan etütlerle öğrenci, yapamadığı soruları sorar ve anlayamadığı konuları tekrar dinleyebilir. Hafta içi 16.20 – 17.00 saatleri arasında 1 ders saati etüt yapılır. Cumartesi günleri ise saat 14.20 ile 15.00 saatleri arasında 1 ders saati soru çözüm etüdü yapılır. Etüt gün sayısı kademeli olarak sınav yaklaştıkça artar.
Etütlerin içeriği, öğrencilerin talepleri ile belirlenmez. Hangi öğrencinin hangi dersten etüde katılacağı, analiz edilen sınav sonuçlarına  göre öğretmenler tarafından belirlenir.

Rehberlik ve Eğitim Koçluğu
 
Dem Etüt Merkezi'nda her öğrenci danışman koç öğretmeni tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu sayede bire bir ulaşılamayan öğrenci kalmazken öğrenci psikolojik, bilişsel ve akademik olarak daha sağlıklı izlenebiliyor.

e-Doğa

Öğrencilerimizin gelişimini dijital ortamda  takip ve kayıt edebilmek  için e–Doğa sistemini geliştirildi. Bu sistem sayesinde her öğrencimizin akademik durumunu ayrıntılı bir şekilde inceleyebiliyor, onların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar düzenleyebiliyoruz. Öğrencilerimizin öğrenme eksiklerini kolayca belirleyebildiğimiz bu sistemde, bu eksiklikleri onlara internet üzerinden ödevler vererek, çeşitli dijital içerikli eğitim materyallerini sunarak giderebiliyoruz. Velilerimiz ise öğrencilerimizin durumunu daha net ve doğru bir şekilde e-Doğa sistemi üzerinde görerek, çeşitli önerilere ulaşabiliyor ve öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayabiliyor.

e-Doğa;

*Kazanım eksiğini raporlar.
*Kazanım eksiğini gidermeye yönelik pekiştirme materyallerini sunar.
*Pekiştireçler tamamlandıkça anlık enerji grafiğini artırarak öğrenciyi motive eder.
*Ödev kitabındaki tüm soruların çözüm videolarını sunar.
*Sınavın çözüm videolarını aynı gün yayınlar.
*Öğrenci – veli – öğretmen – okul yönetici arasında iletişim köprüsü kurar.
*Haftalık ders programını gösterir.
*Sınavların ayrıntılı karnelerini çıkartır.
*Ödev olarak atanan, tamamlanan ve tamamlanmayan testleri gösterir.
*Sınav konularını yayınlayarak öğrenciye konu hedefi verir.
*Vitamin gibi dijital kaynaklara ulaştırarak zengin içerik sunar.
*Yıllık etkinlik takvimi ile planlı çalışmayı sağlar.
*Haftalık ödevleri listeleyerek çalışma planı oluşturur.

Yukarı ↑