Saniye sonra Kapanacaktır

info@demetutmerkezi.com

+90 332 238 00 04 - +90 0553 031 54 20

Saniye sonra Kapanacaktır
konya etüt merkezi

Hızlı Okuma

Son yıllarda yapılan araştırmalar, insanların çok hızlı okuyabileceklerini bilimsel olarak kanıtlamıştır. Sınav rekabeti, yoğun iş temposu ve zamanın verimli kullanılması zorunlulukları hayatımızda hızlı okumayı birinci öncelikler sırasına getirmiştir.
Çok hızlı okuyarak, zamandan tasarruf etmek kesinlikle mümkündür. Ancak, bununla birlikte, çok daha kısa zamanda çok daha hızlı okunulan metinlerin hafızada tutulabilmesi de gerekmektedir. Eğer, okuduklarınızı hafızanıza yerleştiremiyor ve gerektiğinde hatırlayamıyorsanız, çok hızlı okumanın hiçbir anlamı yoktur. Böyle bir hızlı okuma, zamanı boşa harcamaktan başka bir şey değildir.
400 sayfalık bir kitapta yaklaşık 100.000 kelime bulunur. Yavaş okuyan bir okuyucu bir saatte yaklaşık 7.000 kelime okuyabilir. Bu da yaklaşık 15-16 saatte bitireceği anlamına gelir o kitabı. Hızlı okuma tekniklerini uygulayan bir kişi aynı sürede 2 ya da 3 kitap bitirebilir ve yavaş okuyan kişiden daha fazla anlar.
Sınavlara hazırlanan bir öğrenci normalde 180 soruyu 180 dk da yetiştiremediği halde anlayarak hızlı okuma tekniklerini öğrenirse yetiştirmeyi bir yana bırakıp 45-60 dakikada bitirebilir. Anlayarak hızlı okuma tekniklerini öğrenen bir okuyucu hızlı okuyarak zihinsel gezintileri asgariye indirmiş olur. Böylece yoğunlaşma artar ve bilgi kaydı daha berrak olur. Düşünce, algılama, değerlendirme kavramı ve karar hızı artar. Anlayarak hızlı okuma tekniklerini bilen bir okuyucu okuma işini monotonluktan çıkarır zevkli ve eğlenceli bir hale getirir. Daha kısa sürede daha fazla öğrenme fırsatı bulmuş olur. Okumak için vakit ayırmak günümüzde gittikçe daha güç oluyor. Etkin ve hızlı okumak bir ayrıcalık değil, zorunluluk bir ihtiyaç olmaya başlıyor.

hizliokubeyin

Hızlı okumanın faydaları;

1. Okuma yanlışlarından kurtarır.

2. Beyini iki yönlü kullanarak zihinsel potansiyelleri daha aktif kullanmayı sağlar.

3. Mevcut okuma hızını ortalama olarak 2-4 kat arttırır.

4. Dikkat ve konsantrasyon süresi ortalama % 50 oranında artar.

5. Amaçlı ve süreli okuma becerilerini geliştirir.

6. Hafızayı geliştirir.

7. Okuma, ders çalışma dolayısıyla öğrenme zevkli bir hale gelir.

8. Göz kasları ve görme kabiliyeti geliştiği için okurken gözler yorulmaz.

9. Düşünceleri olgunlaştırıp, besleyip, geliştiren ve çabuklaştıran ana kaynaklardan biridir.

10. Stresi azaltır.

11. Zamanı daha verimli kullanmayı sağlar

12. Zihni geliştirir ve tembellikten kurtarır.

13. Olaylara farklı bakmasını sağlar.

14. Okunanı anlama – hatırlama gücünü kuvvetlendirir.

15. Toplumsal ilişkilerin kalitesini artırır.

16. Kısa zamanda daha çok bilgi öğrenmeyi sağlar.

17. Her yazının aynı amaçla okunmadığını ve aynı hızda okunamayacağı mantığı sayesinde esnek okuyucu olmayı sağlar.

18. Karar verme ve hayal etme yeteneğini geliştirir.

19. Eğitim hayatındaki başarıları artırır.

20. Meslek hayatındaki başarıları pekiştirir.

21. Sınavlarda zaman problemini ortadan kaldırır.

22. Okunanı bir bütünlük içinde daha kolay anlamayı sağlar.

23. Daha hızlı ve daha iyi anlayarak okunur.

24. Okumadan hiçbir evraka imza atmamayı sağlar.

NOT: ANLAYARAK HIZLI OKUMA PROGRAMINA; İLKÖĞRETİM 1,2,3,4,5,6,7,8. SINIF ÖĞRENCİLERİ,
LİSE 9,10,11,12. SINIF ÖĞRENCİLERİ ve ÇALIŞAN BİREYLER, KATILABİLİR…

Yukarı ↑