Saniye sonra Kapanacaktır

info@demetutmerkezi.com

+90 332 238 00 04 - +90 0553 031 54 20

Saniye sonra Kapanacaktır
konya etüt merkezi

TEOG Sınıfları

SAYIN VELİLERİMİZ
2016-2017 eğitim-öğretim yılını coşku ve heyecanla bitirdik. Kurum olarak bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi sizlerin de katkısı ve işbirliği ile çocuklarımızın eğitim-öğretim ve diğer ihtiyaçlarını elimizden geldiği ölçüde karşılamaya çalıştık. Bunları yaparken her geçen gün hizmet kalitemizi daha yukarılara çıkarmak , çocuklarımıza daha yararlı olmak ve onlara mutlu bir çocukluk yaşatmak en büyük hedefimiz oldu. Bundan sonra da bu hedefimizin artarak devam edeceğinden hiçbir şüpheniz olmasın.2016-2017 yılı yeni dönem etüt  kayıtlarımız devam etmektedir.
DEM ETÜT  ailesi olarak bu yıl ve gelecek yıllarda da sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyacağız.
Eğitim ve Öğretim Programımız

Haftalık Etüt Programı

  • 15 AĞUSTOS da başlayıp 9 EYLÜL arasındadır
  • Toplam 115 saat der verilecektir.
  • Haftada 6 gün ve hergün 5 saat olacak
  • Birinci teog bitecek
  • Kursumuz hafta içi ve cumartesi 14.00-18.00 arasındadır.

 

ETÜT’TE HANGİ DERSLER TAKİP EDİLİR?    

DEM ETÜT Etüt Merkezi’nde Milli Eğitim Bakanlığının ön gördüğü ilköğretim okulları müfredat programı, okullara paralel olarak takip edilir.  

                            Öğrenci merkezli eğitim verilir.

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM NEDİR?

 

Öğrenci merkezli eğitim” eğitim sisteminde üzerinde en çok konuşulan konuların başında gelmektedir.  Öğretmenler, öğrenci merkezli eğitim yapmanın telaşı içinde bulunurken, üniversitede öğretmen yetiştiren öğretmenler de öğrenci merkezli eğitimin faziletleri üzerinde durmaktadırlar. Bütün bunlara rağmen, hâlâ öğrenci merkezli eğitimin ne olup, ne olmadığına ilişkin kesin bir sonuca ulaşıldığı söylenemez.

Öğretmenlerin, öğrenci merkezli eğitimin iyi olduğuna ilişkin görüşleri olmakla birlikte, az da olsa öğrenci merkezli eğitimin zararlı olduğuna inanan öğretmenlerin de olduğunu görmek üzüntü vermektedir. Bir seminerde, daha mesleğinin başında bulunan bir öğretmen, “Öğrenci merkezli eğitim mi olur? Öğrenci öğretmenden korkmalı ve ona mutlak itaat etmeli” diye serzenişte bulunuyordu. Başka bir öğretmen de, öğrenciyi dersi anlatmak için ödevlendirdiğini, ama öğretmenin katkısı olmadan dersi anlatamadığından şikâyet ediyordu.

Bu iki tepki de öğrenci merkezli eğitimin ne olduğuna ilişkin anlayışımızın ne derecede temelsiz olduğunu gösteriyordu. Öğrenci merkezli eğitim, dersin öğrenci tarafından yapılması anlamına gelmez. Ayrıca öğrenci merkezli eğitimde öğretmen, sadece seyirci değildir. Öğretmen, mutlak itaat edilen kişi olmadığı gibi, korku timsali de değildir.
Öğrenci merkezli eğitim, eğitimin öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak yapılmasını öngören bir yaklaşımdır. Öğretmen merkezli eğitimde, öğretmen her şeydir ve her şey öğretmen için yapılır. Öğrenci merkezli eğitimde ise, eğitimde esas öğe öğrencidir; her şey öğrenci için ve öğrenciye göre düzenlenmelidir.

Öğrenci merkezli eğitimde, öğrenci esastır. Okul kuralları, disiplin gibi unsurlar teferruattır. Öğretmen merkezli eğitimde esas olanlar, öğrenci merkezli eğitimde teferruat haline gelmiştir. Bu da bazı öğretmenleri rahatsız etmektedir. Meslekte belli bir mesafe kat etmiş, deneyimli öğretmenlerin eski alışkanlıklarını yeni yaklaşımlarla değiştirmek istememelerini anlamak mümkün, ama yeni öğretmenlerin öğretmen merkezli eğitim yaklaşımı üzerinde ısrar etmelerini anlamak gerçekten güçtür. Yeni bir öğretmenin, öğrenci merkezli eğitimin okullarda olamayacağını düşünebilmesini anlamak mümkün değil!..

Öğrenci merkezli eğitimde öğretmen öncelikle şunu bilmeli: Öğrenmek istemeyene kimse bir şey öğretemez! O halde eğitimin“özne”si olan öğrencinin, öncelikle öğrenmeyi istemesi gerekir. Öğrenmek istemeyene bir şey öğretemeyeceğimize göre, öğrencinin öğrenmeyi neden istemediğini anlayıp, öğrenmeyi ister hale gelmesi için çaba sarf edilmesi gerekir. İşte öğrenci merkezli eğitimin zorluğu da bu noktada başlıyor. Çünkü öğretmen, karşısındaki öğrencinin derse hazır gelmesini bekliyor. Öğretmen karşısındaki öğrenciyi derse hazırlamak için göstermesi gereken çabayı, öğretmenliğin bir parçası saymamaktadır. Oysa öğretmenliğin erdemliliği buradan başlıyor. Öğretmen bu noktada fedakârlığa başlamalıdır. Sınıfta öğrenci için bulunan öğretmen için bundan daha önemli bir işi olabilir mi?

Eğitimin en temel işlevi, öğretmenin sınıfta öğrenci için bulunuyor olmasını öğrencilere hissettirmek olmalıdır. Öğrencisi için sınıfta bulunmayan öğretmen, öğrencinin kendisi için sınıfta bulunduğuna inanmaya başlar ki, bu eğitimin sorunlar yumağı haline gelmesinin temel nedeni olarak değerlendirilmelidir.

Öğrenci merkezli eğitim, sınıfta demokrasinin tesisi için de olmazsa olmazlardandır. Öğretmen merkezli eğitim, sınıfta demokrasinin değil, despotizmin yer almasının adıdır. Öğretmen sınıfta öğrenci için bulunduğuna göre, öğrenci merkezli eğitim bir an önce hayata geçirilmelidir. Tabii ki, bu durum önce zihinlerde netleşmelidir. Zihinsel olarak böyle bir anlayışa ulaşamamış öğretmenlerin öğrenci merkezli eğitim yapmalarını beklemek boşunadır.

Yukarı ↑